Bron:
Datum: 20 mei 2021
Eerste-kamer-stemt-in-met-nieuwe-wetten-voor-betaalbare-huurwoningen

Eerste kamer stemt in met nieuwe wetten voor betaalbare huurwoningen

Dit jaar zijn er door de Eerste Kamer drie nieuwe wetten aangenomen waardoor huurwoningen betaalbaar moeten blijven. Door invoering van deze nieuwe wetsvoorstellen kunnen verhuurders maatwerk toepassen en zijn zij in staat huurders middels een financiële vergoeding tegemoet te komen. Ten slotte zorgen deze wetten ervoor dat de huurprijs van woningen in de vrije huursector nog maar beperkt kunnen stijgen. Meer informatie over de inhoud van deze wetten leest u hieronder:

Beperking huurverhoging
Door invoering van het vernieuwde wetsvoorstel worden huurverhogingen voor zowel de reguliere- als de vrije sector gemaximaliseerd.

● Reguliere huursector: Dit betekent dat huurders tot 1 juli 2022 geen jaarlijkse huurverhogingen meer ontvangen, inclusief huurverhogingen die niet gerelateerd zijn aan inkomen.

● Vrije huursector: Als gevolg van het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ zal de jaarlijkse huurgroei in de vrije sector de komende drie jaar worden gemaximaliseerd op inflatie plus 1%.

Let op: Bovengenoemde wetsvoorstellen gelden niet voor woningen die gerenoveerd zijn. Hierbij moet de verhoging wel in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt voor de vernieuwde of toegevoegde voorzieningen.

Huurders in vrije sector aankomende 3 jaar beschermd

Huurprijzen in vrije sector dalen opnieuw

Verhoging inkomensgrens
Vanaf 2022 wordt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties voor meerpersoonshuishoudens verhoogd met ruim 10% (van €40.024 naar €44.196). Daarnaast krijgen woningcorporaties vanaf 2022 meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen bij hun woningtoewijzing op het moment dat daar behoefte aan is. De zogezegde ‘Lokale vrije toewijzingsruimte’ was standaard 10%, dit kan indien gewenst verhoogd worden naar 15%. Mocht lokaal maatwerk niet noodzakelijk zijn, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5%.

Ook kunnen verhuurders een tijdelijke huurkorting geven aan huurders als deze tijdelijk met financiële problemen kampen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Vanaf 1 juli 2022 kunnen verhuurders de maandhuur van mensen met een hoog middeninkomen jaarlijks met maximaal €50 verhogen. Eenpersoonshuishoudens met een hoog inkomen (meer dan anderhalf maal het modaal inkomen) mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal €100 per maand krijgen.

Bron: mijntipsenadvies

Open chat
Vragen over de verhuur van uw woning?
Kies uw gewenste makelaar!
Hallo,

Heeft u een vraag over de verhuur of het beheer van uw woning? Onze makelaars reageren binnen 24u!

Kies uw gewenste makelaar en kom in contact!