Bron:
Datum: 28 april 2022

Invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs wordt minder

Per 1 mei 2022 wordt de invloed van de WOZ-waarde op de hoogte van de huurprijs van een sociale huurwoning minder. De WOZ-waarde mag dan voor maximaal 33% meetellen bij de bepaling van de huurprijs. Hoe zit dat?

Hoe zit het tot 1 mei 2022?

Woningwaarderingsstelsel.
Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem dat wordt gebruikt om een redelijke huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. De Huurcommissie maakt er ook gebruik van bij geschillen tussen de huurder en de verhuurder over de huurprijs.

Sociaal of vrij.
Als een huurcontract is ingegaan in 2022 en de kale huurprijs is € 763,47 of lager, is er sprake van een sociale huurwoning. Als het huurcontract is ingegaan in 2022 en de kale huur is hoger dan € 763,47, is er sprake van een huurwoning in de vrije sector. De scheidslijn tussen sociale huur en vrije sector huur wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd. Afhankelijk van zijn inkomen kan de huurder voor een sociale huurwoning huurtoeslag aanvragen.

Huurders & verhuurders opgelet!

keurmerk-verhuurveilig-househunting-mobile

Huurders & verhuurders opgelet!


Maximale huur sociale huurwoning

Punten volgens het WWS.
De maximale huurprijs voor sociale huurwoningen wordt bepaald door punten te tellen. Een woning krijgt bijv. punten voor:

  • de oppervlakte van de woning;
  • de zuinigheid met energie (de energieprestatie);
  • het afwerkingsniveau van keuken en sanitair;
  • de WOZ-waarde.

Hoe meer punten …
Het totaalaantal punten bepaalt de maximale huur van een sociale huurwoning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Let op. De grens ligt in 2022 echter bij 145 punten. Daaronder is het een sociale huurwoning, daarboven is het een vrijesectorhuurwoning.

Niet alleen voor woningen.
Het WWS geldt niet alleen voor het bepalen van de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen, maar ook voor kamers, woonwagens en standplaatsen.

Hoe telt de WOZ-waarde mee?
In hoofdlijnen betekent het systeem van het woningwaarderingsstelsel dat een woning één punt krijgt voor elke € 11.041 WOZ-waarde. Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte krijgt de woning nogmaals één punt per € 172. Let op. Het woningwaarderingsstelsel geldt (behoudens grensgevallen) niet voor huurwoningen in de vrije sector.

Wat is er nu nieuw per 1 mei 2022?

Te hoge stijging door sterke stijging WOZ.
Per 1 mei 2022 mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs van een woning. Nu de WOZ-waarde in veel gemeenten hard stijgt, heeft het gebruik van deze waarde bij het berekenen van de huurprijs een onbedoeld effect in gebieden met een groot woningtekort. In deze gebieden stijgt de WOZ-waarde en daarmee de huurprijs zo sterk, dat deze huurwoningen onbetaalbaar worden voor veel mensen. Daarom wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de huurprijsvaststelling.

Wat is het doel?
Met de invoering van de maatregel blijven circa 23.000 woningen beschikbaar voor de socialewoningvoorraad en komen er circa 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector. In de praktijk is de maatregel vooral van invloed bij de huurprijsbepaling van woningen met 142 punten of meer op basis van het woningwaarderingsstelsel. Deze woningen lopen kans om te verdwijnen naar de vrije sector of deze woningen worden op basis van vooral de WOZ-waarde nu als vrijesectorwoning verhuurd. Nieuwe huurders van deze woningen gaan een lagere huurprijs betalen die beter past bij de kwaliteit van de betreffende woning.

Per 1 mei 2022 mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Met deze maatregel wordt beoogd dat de huurprijs minder hard stijgt in gebieden met een groot woningtekort (en daardoor een hoge WOZ-waarde).

Open chat
Vragen over de verhuur van uw woning?
Kies uw gewenste makelaar!
Hallo,

Heeft u een vraag over de verhuur of het beheer van uw woning? Onze makelaars reageren binnen 24u!

Kies uw gewenste makelaar en kom in contact!