fbpx
Bron:
Datum: 27 mei 2020
Tuin-en-studeerkamer-meer-gezocht

Funda: Tuin en studeerkamer meer gezocht

De coronacrisis heeft een ‘nieuw normaal’ in gang gezet: we werken en spenderen veel meer tijd in en rondom onze woning. Zorgt dat ook voor veranderende woonwensen bij de consument? We vroegen het aan 780 funda-bezoekers.

Uiteenlopende tevredenheid
Over het algemeen is de funda-bezoeker nog steeds tevreden over de huidige woonsituatie*. Van alle respondenten geeft 70% dit aan. 9% zegt (heel) ontevreden te zijn.

Wanneer we kijken naar de verschillende woonsituaties, zien we wel een aantal duidelijke verschillen. Zo zijn respondenten die buiten de stad wonen tevredener dan de groep die in de stad woont: 76% tegenover 65%. Nog grotere verschillen zien we wanneer we naar het type woning kijken. Van de consumenten die in een woonhuis wonen, geeft 77% aan (heel) tevreden te zijn en 5% (heel) ontevreden. Bij de groep die in een appartement woont, is dat respectievelijk 54% en 20%.

Veranderende woonwensen
We zien geen veranderende woonwensen bij 87% van alle respondenten. Wel zien we – niet geheel onverwacht – dat dat percentage bij de ontevreden groep aanzienlijk lager ligt: ongeveer een op de drie respondenten geeft aan wel degelijk andere woonwensen te hebben dan voorheen. Ook hier zien we een verschil tussen respondenten die in een woonhuis wonen en consumenten die hun tijd grotendeels in een appartement doorbrengen. Van de eerste groep geeft een op de tien aan andere woonwensen te hebben, bij de tweede is dat ruim twee keer zo veel.

Voldoende leefruimte en tuinen
We vroegen alle respondenten aan te geven of ze sinds de coronacrisis meer waarde zijn gaan hechten aan een aantal aspecten van een woning: het hebben van voldoende leefruimte, een studeerkamer of een tuin, een beperkte reisafstand naar werk en de aanwezigheid van extra kamers. Ook respondenten die bijvoorbeeld al een tuin hebben, kunnen zo aangeven dit belangrijker dan tevoren te vinden, zonder dat hun woonwensen daarbij veranderd zijn.

De filters ‘Buitenruimte’ en ‘Tuin’ werden de afgelopen twee maanden ongeveer 19% vaker gebruikt dan de twee maanden daarvoor. Voornamelijk aan het hebben van voldoende leefruimte (70%) en aan het hebben van een tuin (67%) wordt meer waarde gehecht. Dat laatste zien we vaker genoemd worden door respondenten die tevreden zijn over hun huidige woonsituatie. Ook een analyse van het gebruik van de filters ‘Buitenruimte’ en ‘Tuin’ op funda laat deze trend zien. Beide filters werden de afgelopen twee maanden ongeveer 19% vaker gebruikt dan de twee maanden daarvoor. Bij serieuze zoekers is het gebruik van het filter ‘Tuin’ zelfs met 34% toegenomen.

Populariteit studeerkamer
Het belang van de aanwezigheid van een studeerkamer is met name gegroeid bij de groep die nu meer thuiswerkt dan voor de crisis: 54% van deze groep geeft dat aan. Bij de overige respondenten is dat slechts 32%. Dezelfde verschillen zien we bij de groep die op de lange termijn verwacht meer thuis te moeten werken.

*bron: consumentenonderzoek op funda – resultaten t/m 24 mei 2020