Bron:
Datum: 24 november 2021

Huurders & verhuurders opgelet! Zie hier alle veranderingen voor 2022 op een rij.

Afgelopen jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van de huurprijzen voor woonruimtes. Voor zowel sociale – als vrijesector huurwoningen heeft dit impact gehad en in 2022 verandert er nog veel meer.

Terugblik 2021

Maximale huurverhoging sociale huurwoningen
De jaarlijkse huurverhoging is van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 bevroren. Dit betekent dat verhuurders de huurprijzen in die tijd niet kunnen verhogen, dit eindigt op 1 juli 2022.

Huurverhoging vrijesectorwoningen
Daarnaast is het niet meer mogelijk om gedurende de huurovereenkomst de huurprijs van vrijesectorwoningen aan te passen aan de markthuurprijs, ook niet als dit in een contract is besloten. Eventueel mag nadat een woning verbeterd is de huurprijs nog wel verhoogd worden, echter zijn daar wel strikte regels aan verbonden.

keurmerk-verhuurveilig-househunting

HouseHunting heeft het
keurmerk verhuur veilig!

keurmerk-verhuurveilig-househunting-mobile

HouseHunting heeft het
keurmerk verhuur veilig!


Wat gaat er veranderen in 2022?

Scheefwoners krijgen extra huurverhogingen
Vanaf 1 juli kan het huishoudinkomen van huurders worden meegewogen in de jaarlijkse huurgroei van zelfstandige sociale huurwoningen. De verhuurder kan bij de Belastingdienst vragen tot welke categorie huishoudinkomen de huurder behoort en vervolgens het daarbij behorende percentage toepassen.

De huurprijzen voor ‘scheefwoners’ in zelfstandige woonruimtes kunnen vanaf 1 januari 2022 nog sneller gaan stijgen. Het gaat om maximaal 50 euro voor huurders met een hoog middeninkomen en maximaal 100 euro voor huishoudens met een hoog huishoudinkomen.

Beperking punten voor WOZ-waarde
De huurwaarde van een woning wordt berekend in punten. De hoogte van het puntenaantal wordt bepaald door bijvoorbeeld, oppervlakte, voorzieningen maar ook de WOZ-waarde van een woning. De uitkomst van het puntenaantal bepaald vervolgens het maximale huurbedrag per maand.

Al een langere tijd is de impact van de WOZ-waarde op de huurprijs een onderwerp van discussie in het kabinet. Het voorstel houdt in dat het maximale aantal punten dat kan worden verkregen voor de WOZ-waarde van een woning 33% van het totaal is.

Na een periode van rust maakte minister Ollongren in een brief van 10 augustus 2021 bekend dat ze van plan is om het maximumlimiet per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Overigens zullen niet alle puntenaantallen van huurwoningen door deze wijziging dalen. Natuurlijk zijn er ook huurwoningen waarvan de WOZ-waarde momenteel niet hoger is dan 33% van de totaalscore. Mocht het puntenaantal wel dalen, kan dit voor sociale huurders betekenen dat zij mogelijk hun huurprijs kunnen verlagen. Huurders die in de vrije sector huren, kunnen wellicht aanspraak maken op een verlaging als de huurprijs nog getoetst kan worden.

Opkoopbescherming
Op 6 juli 2021 keurde de Eerste Kamer een wet goed waardoor het voor gemeenten makkelijker wordt om het opkopen van woningen door bellegers te beperken. Dit wordt ook wel ‘opkoopbeschermimg’ genoemd. De gemeente kan in de huisvestingsordening een gebied aanwijzen waar goedkope- en middeldure woningen tot vier jaar na de eigendomswisseling niet verhuurd mogen worden. Het doel hiervan is om meer woningen te behouden voordat ze de woningmarkt betreden. De wet gaat in op 1 januari 2022. Volgens de NOS willen de gemeentes Amsterdam en Utrecht de opkoopbescherming breed gaan inzetten.

Overige nieuwe regels

  • Verhuurders kunnen hun huurders een tijdelijke huurkorting of huurgewenningsperiode verlenen.
  • Sociale huurders hebben de mogelijkheid om een verlaging van de huurprijs aan te vragen als hun inkomen onder een bepaald niveau daalt en daardoor de huurprijs moeilijk kunnen betalen.

Bron: vastgoedmarkt.nl

 

Open chat
Vragen over de verhuur van uw woning?
Kies uw gewenste makelaar!
Hallo,

Heeft u een vraag over de verhuur of het beheer van uw woning? Onze makelaars reageren binnen 24u!

Kies uw gewenste makelaar en kom in contact!